Z prac Rady Sołeckiej

Wnioski do BUDŻETU GMINY na rok 2014.

  • Drukuj

 

Wczoraj, tzn. 12.września2013 roku a więc po raz drugi w tym miesiącu, spotkała się nasza Rada Sołecka, by wypracować WNIOSKI do  przyszłorocznego budżetu GMINY  KŁODAWA.

Poniżej nasze propozycje,na które prosimy  zabezpieczyć środki  finansowe.

1. Zakończenie  budowy  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ.

2. WYPOSAŻENIE  świetlicy wiejskiej.

3.Wykonanie PŁOTU  I PARKINGU przy  świetlicy wiejskiej.

4. Wykonanie nakładek ASFALTOWYCH na ulicach: Ogrodowej, Kwiatowej, Zielonej, Brzozowej, części Lipowej ( po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej).

5.Współfinansowanie naprawy dróg POWIATOWYCH:

       * Różanki  -  Wojcieszyce,

       * Różanki  -  Janczewo,

       * ulice: LIPOWA  I  KASZTANOWA.

6.Naprawa dróg POLNYCH (rolnych).

7.Udrożnienie ROWÓW  MELIORACYJNYCH.

   Wyczyszczenie STAWKÓW we wsi.

8.Dokończenie budowy OGRODZENIA  CMENTARZA.

9.Modernizacja  UJĘCIA  WODY.

10.Uporządkowanie  PARKU  DĘBOWEGO.

11.Uporządkowanie Osiedla  Parkowego.

12.Wykonanie CHODNIKA  na części ulicy Niepodległości (po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej).

13. Zabezpieczenie wkładu własnego na przebudowę BOISKA  SPORTOWEGO.

14.Wykonanie punktów świetlnych na ulicy WIŚNIOWEJ  I  SPORTOWEJ.

15. Nasadzenie  RÓŻ wokół ronda.

 Rada Sołecka zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy Kłodawa o interwencję w sprawie uporządkowania i estetycznego zagospodarowania placu przy sklepie "AGAP".