Z prac Rady Sołeckiej

Aktualne zadania NASZEJ WSI

  • Drukuj

 

W miniony poniedziałek (05.08.13r.), pod kierunkiem nowego Sołtysa - Pana Wiesława Motyka,  odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej Różanek. Program posiedzenia dotyczył:

* naszego udziału w tegorocznym Świecie Plonów (organizacja stoiska i wieniec dożynkowy),

*ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Różankach,

*udrożnienia rowów melioracyjnych,

*przebudowy boiska sportowego,

*spotkania mieszkańców Różanek z przedstawicielami Firmy"AlphaWind- Polska" (odbytego 13. lipca 2013 r.),

*bieżących spraw naszej WSI.

 

*Nasza Rada Sołecka jest odpowiedzialna za przygotowanie stoiska dożynkowego (podobnie jak inne sołectwa naszej Gminy). Wystrój stoiska( zaprojektuje i wykona "ROŻY  KWIAT') będzie oceniany przez komisję dożynkową. Upieczemy ciasta, które w części przeznaczymy na konkurs kulinarny. Wieniec dożynkowy, tradycyjnie, przygotuje Zespół "RÓŻY  KWIAT".

*W bieżącym roku chcemy wykonać nowe ogrodzenie NASZEGO  CMENTARZA - część przednią (długość - 42 m). Mamy już zakupione pręty metalowe, z któych mają powstać przęsła o podobnej strukturze do zamontowanych z prawej strony cmentarza.

*Stowarzyszenie "NASZE  RÓŻANKI" usilnie zabiega o udrożnienie rowów melioracyjnych w naszej wsi. Pojawiła się szansa odbudowy rowu opaskowego ( ok. 1300m).

*WKS "RÓŻA" - RÓŻANKI otrzymał środki z funduszy unijnych na przebudowę boiska sportowego. Dyskutowaliśmy nad  realizacją wkładu własnego Klubu. 

* W spotkaniu z potencjalnym inwestorem "farmy  wiatrowej" w Różankach wzięło udział kilkunastu naszych mieszkańcow. Dyskutowali, m. in., o korzyściach finansowych tego przedsięwzięcia. 

* Sprawy różne:

        - uporządkowanie drogi( wyrównanie, wykoszenie chwastów)  z prawej strony naszego cmentarza  - powstaną nowe miejsca do  parkowania samochodów ,

        - zorganizowanie kwesty na renowację ogrodzenia Cmentarza w Różankach (w czasie uroczystości "Wszystkich Świętych"),

        - przedstawiciele Rady Sołeckiej będą dokonywać przeglądów tych miejsc w naszej wsi, gdzie panuje nieporządek.    

                                                                                                                           B. A.