Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

PAN SŁAWOMIR RADECKI - NOWYM SOŁTYSEM WSI RÓŻANKI

  • Drukuj

 

  Wczoraj, 26.02.2019 roku, odbyło się POWTÓRNE  WYBORCZE  ZEBRANIE  WIEJSKIE  SOŁECTWA  RÓŻANKI.

 Przybylo na nie  129  mieszkańców Różanek uprawnionych do głosowania.

      Dobra  frekwencja różankowskich   wyborców  pozwoliła  na rozpoczęcie zebrania  w pierwszym terminie, tzn o godz. 18.00.

      W zebraniu uczestniczyły: Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak  oraz Sekretarz Gminy Kłodawa Pani Karolina Niciejewska.

   Głównym celem wczorajszego spotkania było wybranie nowych organów naszego  sołectwa :

                                                               SOŁTYSA  I   RADY  SOŁECKIEJ  WSI  RÓŻANKI.

     Na pełnienie  funkcji  sołtysa zgłoszonych zostało dwóch kandydatów:

         PAN   SŁAWOMIR    RADECKI  ( zgłoszony  przez  Panią  Teresę  Teodziecką),

        PAN  SŁAWOMIR  WIECZOREK ( sam zgłosił swoją kandydaturę).

W wyniku tajnych wyborów w.w. kandydaci otrzymali  następujące  liczby  głosów:

         PAN   SŁAWOMIR   RADECKI - 121,

         PAN    SŁAWOMIR  WIECZOREK  - 7.

  SOŁTYSEM   SOŁECTWA  RÓŻANKI    NA  KADENCJĘ  2019 - 2023   został wybrany

            PAN   SŁAWOMIR   RADECKI.

                                 SKŁAD    NOWEJ  RADY  SOŁECKIEJ:

P.P.

        KRYSTYNA  STASIAK,

        BOGUMIŁA  SZAWIEL,

        BARBARA  WOJCIECHOWSKA,

        WIESŁAW   MOTYK,

         LESZEK   NURSKI,

         ZDZISŁAW   MYDŁOWSKI,

         JACEK  KIECANA,

         WOJCIECH   MOTYK,

         MICHAŁ  KWIATKOWSKI,

         SŁAWOMIR  GŁĄB.

Prezentacja P. Sławomira Radeckiego

Prezentacja P. Sławomira Wieczorka

Z prawej  komisja skrutacyjna w składzie: P.P.  Jan Kukla - przewodniczący, Tomasz Chomczyk i Tomasz Andrzejewski - członkowie komisji

Wójt Gminy Pani Anna Mołodciak przedstawia  najbliższe zadania, które będą realizowane w Różankach

Gratulacje przyjmuje nowo wybrany sołtys P. S. Radecki

 

Rada

 Rada Sołecka w składzie

z prawej strony Panie: Barbara Wojciechowska, Krystyna Stasiak, Bogumiła Szawiel,

z prawej strony  Panowie: Sławomir Radecki, Leszek Nurski, Zdzisław Mydłowski, Michał Kwiatkowski, Wiesław Motyk, Jacek Kiecana, Wojciech Motyk (nieobecny na zdjęciu Sławomir Głąb)

    Pierwsze spotkanie NOWEGO  SOŁTYSA   z NOWĄ   RADĄ  SOŁECKĄ