Aktywność radnych

MYŚLIWSKA - REMONT GENERALNY

  • Drukuj

 

    MYŚLIWSKA  otrzyma nakładkę  asfaltową!  Nasza ważna ulica prowadząca do zlewni ścieków  będzie miała nawierzchnię bitumiczną.  Urząd Gminy podpisał stosowne porozumienie na wykonanie tego zadania z firmą EUROWIA.

Remont ma być zakończony do końca maja b.r . Liczymy, że  termin ten zostanie dotrzymany.

Na dofinansowanie powyższego  zadania został złożony WNIOSEK   do WOJEWODY  LUBUSKIEGO. Obecnie  Wójt Gminy Kłodawa  czeka na rozstrzygnięcie  konkursu. Jeżeli nie otrzymamy dotacji, koszty remontu MYŚLIWSKIEJ będą pokryte z budżetu naszej gminy.

                                                        WARTOŚĆ    ROBÓT - 647.472, 87 zł.

Na gruntowny  remont ciągle czkają  KASZTANOWA   i   LEŚNA.

 

ą