Aktywność radnych

ZBIERAMY PODPISY!

  • Drukuj

 

  SZANOWNI  PAŃSTWO  MIESZKAŃCY  RÓŻANEK!

ROZPOCZYNAMY  AKCJĘ   ZBIERANIA  PODPISÓW  POD  INTERPELACJAMI  DOTYCZĄCYMI  ULIC:

                                                LIPOWEJ  I   KASZTANOWEJ  W  RÓŻANKACH.

PODPISY  MOŻNA  BĘDZIE  SKŁADAĆ  INDYWIDUALNIE, U SOŁTYSA  WSI  RÓŻANKI  I W  OBU  SKLEPACH  SPOŻYWCZYCH.

PODPISYWAĆ  MOGĄ   SIĘ  WSZYSCY  MIESZKAŃCY, NIE TYLKO ZAMIESZKALI  PRZY  KASZTANOWEJ  CZY  LIPOWEJ.

 0ODPISY  ZBIERAJĄ  TAKŻE: PAN  JACEK  KIECANA  I  PAN  JANUSZ  STASZAK.

 

                                Interpelacja  dotycząca ulicy  LIPOWEJ

 

MIESZKAŃCY RÓŻANEK                                                                                             Różanki, dn.12.11.2016 roku

i Radna Rady Gminy Kłodawa

Bożena Adamczak                                                                                           Pani MAŁGORZATA  DOMAGAŁA

                                                                                                                              Starosta Powiatu Gorzowskiego,

                                                                                                                              Pan ROMAN  KRÓL

                                                                                                                              Przewodniczący   Rady   Powiatu  Gorzowskiego.

                                           INTERPELACJA

 

Dotyczy: WYKONANIA  NIEZBĘDNYCH ZADAŃ  KONIECZNYCH  DLA   BEZPIECZEŃSTWA  PORUSZAJĄCYCH  SIĘ  ULICĄ  LIPOWĄ  (droga  powiatowa) w RÓŻANKACH.

 

         Od wielu  lat składamy  do  Starostwa  Powiatowego  w  Gorzowie  Wlkp apele, petycje, interpelacje  radnych,    wnioski  sołtysa  i  rady  sołeckiej, w których  prosimy o zapewnienie  bezpieczeństwa  poruszających się ulicą  LIPOWĄ  w Różankach. Niestety, wszystkie nasze, bardzo uzasadnione wnioski pozostają bez  właściwej  reakcji.

 Droga  LIPOWA  JEST   BARDZO  NIEBEZPIECZNĄ  zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych.

NAKŁADKA  ASFALTOWA, która przed ok.10 laty została zbudowana w formie INICJATYWY  SPOŁECZNEJ  MIESZKAŃCÓW jest już bardzo  zniszczoną.  Powodem  jest  brak  ODWODNIENIA tejże  drogi. Pobocza drogi  znajdują się dużo wyżej niż sama jezdnia.
Spływające wody pozostają na nakładce, zamarzają, a powstający lód tworzy liczne pęknięcia. Jezdnia ma wiele ubytków i dziur.  

     Ulica  Lipowa prowadzi  do  dużego, nowego osiedla przy  lesie  i  boisku  sportowym. Ruch  samochodowy  jest  tutaj  bardzo duży a brak  nawet  wąskiego  CHODNIKA powoduje, że piesi:

dzieci  idące  do  szkoły, rodzice  z  dziećmi  przedszkolnymi, matki z dziećmi w wózkach, inwalidzi  z  chodzikami -

poruszają się tylko jezdnią.

 Czy koniecznie musi dojść do tragedii drogowej, by Starostwo zaczęło się wywiązywać z obowiązkowych zadań?

    Prosimy, by na ulicy Lipowej wprowadzić ograniczenie prędkości ale nie w postaci znaków lecz mechanicznych OGRANICZNIKÓW PRĘDKOŚCI.

 Wzdłuż DROGI  LIPOWEJ  rosną stare drzewa. Są bardzo piękne ale niektóre z nich są spróchniałe  (puste w środku).

Obawiamy się, że w czasie wichury mogą łamać się konary, szczególnie na przeciwko posesji1A, 3A i 4.

prosimy  o  zdecydowaną interwencję.

                                                                                          Bożena  Adamczak

Do wiadomości:

Wójt Gminy Kłodawa - Pani Anna Mołodciak,

Radny Rady Powiatu Gorzowskiego - Pan Andrzej Legan

 

                    

                     TREŚĆ  INTERPELACJI  W  SPRAWIE  ULICY  KASZTANOWEJ

 

MIESZKAŃCY  RÓŻANEK                                                                                                                    Różanki, dn.12.11.2016 r.

i Bożena  Adamczak

Radna  Rady  Gminy  Kłodawa                                                                                    PANI

                                                                                                                                            MAŁGORZATA  DOMAGAŁA

                                                                                                                                            Starosta  Powiatu  Gorzowskiego,

                                                                                                                                            PAN

                                                                                                                                            ROMAN   KRÓL

                                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY   RADY  POWIATU   GORZOWSKIEGO

                                                                                                                                            PAN  

                                                                                                                                            ANDRZEJ  LEGAN

                                                                                                                     RADNY  RADY   POWIATU  GORZOWSKIEGO

                                          

                                                                      INTERPELACJA

              DOTYCZY: REMONTU  ULICY   KASZTANOWEJ w RÓŻANKACH

     W nawiązaniu do wielokrotnych, od wielu lat składanych interpelacji Radnych Gminy  Kłodawa,  wniosków Sołtysów i Rad Sołeckich  Różanek oraz indywidualnych  petycji  Mieszkańców naszej wsi  proszę  Starostwo  Powiatowe  w  Gorzowie Wlkp, by wreszcie  wykonać remont  ULICY  KASZTANOWEJ   w Różankach.

  KASZTANOWA  to  nasza  NAJSTARSZA  ulica. Wszyscy, którzy  zamieszkali tutaj  po II wojnie, całe  swoje   "różankowskie" życie CZEKALI   NA  DROGĘ   Z   NAKŁADKĄ   ASFALTOWĄ.

  Niestety, WSZYSCY  już  zmarli, w tym  wczoraj , przedwcześnie (11.11.2016 roku) ostatnia  z  pionierek  tej  ulicy  PANI  ROZALIA  ROJEK ( przyjechała  do  Różanek jako kilkuletnie dziecko). Miałam nadzieję, że  przynajmniej

                            Jej  70 - letnie CZEKANIE  na normalną  drogę  zakończy się  sukcesem!  

    Teraz   DZIECI  PIONIERÓW  czekają....  Przecież  są naszymi  pełnoprawnymi  mieszkańcami, płacą podatki tak jak WSZYSCY   zameldowani  w naszej  GMINIE  I   POWIECIE!  

   DLACZEGO   SĄ  TAK   DYSKRYMINOWANI   PRZEZ  STAROSTWO?     

KASZTANOWA   nie jest  długą  ulicą( ok. 200 m)!  Potrzebna  jest  tylko dobra  wola, by  zwały  błota z  okolicznych  pól nie wlewały  się  na  drogę!

      BARDZO  PROSIMY  STAROSTĘ  PANIĄ  MAŁGORZATĘ   DOMAGAŁĘ, PRZEWODNICZĄCEGO  RADY  POWIATU PANA  ROMANA  KRÓLA  ORAZ  RADNEGO  R. P.  PANA  ANDRZEJA   LEGANA o   ZDECYDOWANE  DZIAŁANIA  W   CELU   WYKONANIA   NAKŁADKI  ASFALTOWEJ  na  ULICY   KASZTANOWEJ   w  RÓŻANKACH.

                                                                                                                                                            Bożena  Adamczak

Do wiadomości -
WÓJT  GMINY  KŁODAWA  PANI  ANNA  MOŁODCIAK