Aktywność radnych

Odpowiedż Wójta Gminy na interpelację dot. wody w Różankach

  • Drukuj

 

Wójt Gminy Kłodawa                                                            Kłodawa, dn.07.04.15r. 

 

 RPI. 0003.3.2015.GZ

                                                                                      Pani

                                                                                      Bożena Adamczak

                                                                                      Radna Gminy Kłodawa

 

 

 

                Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 24.03. 2015 r. informuję, iż pracownicy gminy prowadzą systematyczne kontrole posesji na terenie całej gminy pod względem utrzymania na nich czystości i porządku  oraz czy ich właściciele w sposób zgodny z przepisami pozbywają się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.  W najbliższym czsie kontrole zostaną zintesyfikowane.

W szczególności będą kontrolowane te posesje, w obrębie których została wybudowana sieć kanalizacyjna a ich właściciele będą obligowani aby się do nich przyłączyć.  

              Jednocześnie informuję, że istniejące studnie głębinowe, z których dostarczona jest obecnie woda dla mieszkanców Różanek, po wykonaniu wodociągu zasilającego miejscowość  z Gorzowa Wlkp. zostaną utrzymane jako awaryjne.

             Zgodnie z obowiązjącymi przepisami cena wody obecnie jest zatwierdzana w każdym roku przez Walne Zgromadzenie Związku Celowego Gmin MG - 6 bez względu na operatora sieci, do którego należy również zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom.  

 

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                            Anna  Mołodciak