Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

Fundusz sołecki

  • Drukuj

 

 

Na najbliższej sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbędzie się 19. lutego 2014 roku, Radni podejmą uchwałę, w której wyrażą zgodę albo nie wyrażą zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym.

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 240) zobowiązuje Radę Gminy do rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

W budżetach gminy zagwarantowane są środki finansowe na wydatki sołectw związane z realizacją przedsięwzięć, o których decydują poszczególne sołectwa, a które służą poprawie warunków życia mieszkańców .

    Na wniosek SOŁTYSÓW z naszej gminy, Rada gminy Kłodawa, przyznala środki w następujących proporcjach

                                    ( ROK 2013)

a) od 1 do 150 mieszkańcow ustala się kwotę 3500 zł,

b) od 151 do 400 mieszkańców ustala się kwotę 4000 zł,

c) od 401 do 900 mieszkańców ustala się kwotę 6000 zł,

d) od 901 do 1100 mieszkańców ustala się kwotę 6500 zł,

e) od 1101 do 1600 mieszkańców ustala się kwotę 7000 zł,

f) od 1601  i powyżej mieszkańców ustala się kwotę 11000 zł.cdn