Rada parafialna

Elewacja Kościoła w Różankach

  • Drukuj

 

   To bardzo trudne, kosztowne ale potrzebne zadanie. Rada Parafialna w Różankach na czele z Proboszczem naszej parafii, Księdzem Kanonikiem Bogusławem Kaczmarkiem i Przewodniczącym Rady Parafialnej Panem Andrzejem Derą, czynią usilne starania, by zdobyć odpowiednie fundusze na ten cel. Dotychczasowe prace renowacyjne, wykonywane przy naszym Kościele, były finansowane ze środkow własnych Rady i Parafian. Jednak na elewację, własnych środków zabraknie. Rada Parafialna wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Kościół Parafialny w Różankach jest wpisany do REJESTRU ZABYTKÓW, dlatego liczymy, że znajdą się środki, by nasza świątynia, znajdująca się w centralnym punkcie naszej miejscowości, nabrała  nie tylko odpowiedniego blasku ale by była zabezpieczona przed dalszym niszczeniem.

    Do Urzędu Gminy w Kłodawie wpłynęło pismo Zarządu Rady Parafialnej podpisane przez Ks. B. Kaczmarka i Przew. Andrzeja Derę, w którym proszą o pomoc w realizacji wykonania elewacji na zabytkowym kościele w Różankach.

    Interpelację w powyższej sprawie złożyła także Radna Bożena Adamczak.

Oto treść:

                                                                   Szan. Pani

                                                                   Anna Mołodciak

                                                                   Wójt Gminy Kłodawa  

     Uprzejmie proszę o dofinsowanie prac związanych z wykonaniem elewacji na zabytkowym Kościele Parafialnym w Różankach. Obecna, bardzo zniszczona, elewacja wykonywana była kilkadziesiąt lat temu, w sposób nieprofesjonalny. W wielu miejscach jej fragmenty odpadły, odsłaniając mury.

Kościół znajduje się w centrum Różanek przy drodze krajowej nr 22. Wszyscy przejeżdżający przez naszą wieś , jadą obok naszego ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA. Bardzo prosimy o wsparcie naszej inicjatywy.

Wszystkie dotychczasowe remonty wykonywali mieszkańcy i Rada Parafialna ze środkow własnych. Wykonanie nowej elewacji wiąże się z bardzo dużymi nakładami finansowymi. Kosztorys tego zadania przedstwwi przewodniczący Rady Parafialnej w Różankach - Pan Andrzej Dera.

Kościół w Różankach wpisany jest do "rejestru obiektów zabytkowych".

    W odpowiedzi, Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak, napisała m.in. ,że ma na względzie fokt, iż kościół jest wizytówką Różanek a także docenia dotychczasowe zaangażowanie i wkład parafian w już wykonane prace związane z remontem obiektu i  w związku z tym deklaruje pomoc.

    Bardzo czekamy na nową elewację naszego kościoła! Cieszymy się, że wypięknieje nasze "centrum". Światynia - zabytek będzie przepiękną wizytówką Różanek.