Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA "NASZE RÓŻANKI" - 2016

  • Drukuj

 

ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE  STOWARZYSZENIA   ODBYŁO  SIĘ  W  MINIONY  WTOREK

                                                       T.J.  16. MARCA 2016 ROKU.

                                                         GŁÓWNE   CELE   ZEBRANIA:

1. PRZEDSTAWIENIE   I   PRZYJĘCIE  SPRAWOZDANIA  MERYTORYCZNEGO 

                                           USTĘPUJĄCEGO   ZARZĄDU ZA  MINIONĄ  KADENCJĘ.

2. PRZEDSTAWIENIE  I  PRZYJĘCIE   SPRAWOZDANIA   FINANSOWEGO 

                                           USTĘPUJĄCEGO   ZARZĄDU  ZA MINIONĄ  KADENCJĘ.

3.  UDZIELENIE   ABSOLUTORIUM  

                                            USTĘPUJĄCEMU   ZARZĄDOWI  ZA OKRES  MINIONEJ  KADENCJI.

4. ZAPREZENTOWANIE  PLANU  PRACY   NA NADCHODZĄCĄ  KADENCJĘ.

5.  WYBORY  NOWYCH  WŁADZ  STOWARZYSZENIA.

        Sprawozdanie  merytoryczne  z działalności   STOWARZYSZENIA   w  minionej  kadencji  przedstawiła

       dotychczasowa  PREZES   BOŻENA   ADAMCZAK.

      Przypomniała  główne  prace związane z  odbudową  rowów  melioracyjnych  w  Różankach.

      Podkreśliła, że remont  kanałów  był  zadaniem  bardzo  skomplikowanym   i    trudnym.

      Ponad trzydziestoletnie  zaniedbania gospodarki melioracyjnej  w naszej wsi  doprowadziły 

      do zaniku wielu  odcinków rowów.  

            Tylko   wielka   DETERMINACJA   ZARZĄDU     STOWARZYSZENIA   DOPROWADZIŁA  DO  SUKCESU! 

ODBUDOWANO  OK. 6 KM  ROWÓW  I    10   PRZEPUSTÓW  POD  DROGAMI.

            NAJTRUDNIEJSZYM    ZADANIEM    BYŁO  ODBUDOWANIE  ROWU   OPASUJĄCEGO   RÓŻANKI, KTÓRY  PRAKTYCZNIE  NIE  ISTNIAŁ!

PRZYPOMINAMY  SOBIE  WSZYSCY, ŻE np.  NIE BYŁO w ogóle  ROWU  NA  ODCINKU   OD  DROGI  KRAJOWEJ    DO    CMENTARZA.

W TEJ CHWILI  JEST   I  ZBIERA   WODY.   

   PRZYWRÓCONO     WIELE    ROWÓW   SZCZEGÓŁOWYCH!

  Za  wielkie    dzieło    ODBUDOWY    ROWÓW  

                                                   PREZES   B. ADAMCZAK   PODZIĘKOWAŁA  SWOIM  ZASTĘPCOM:

P.P.  ANDRZEJOWI  DERZE  I    RYSZARDOWI   POPIELOWI    oraz  SEKRETARZOWI - P.  WIESŁAWOWI   GÓRSKIEMU a także  pozostałym  członkom   Zarządu: P.P. KAZIMIERZOWI    SOKOŁOWSKIEMU,  JANOWI  KUKLI  

                                    I    POPRZEDNIEMU  SOŁTYSOWI   P.  WIESŁAWOWI  MOTYKOWI.

Za życzliwość, pomoc   merytoryczną i finansową   - ZARZĄD   STOWARZYSZENIA  

                                         SKŁADA  UPRZEJME  PODZIĘKOWANIA

          URZĘDOWI    GMINY   w Kłodawie  i NADLEŚNICTWU  w  Kłodawie.

PRZYPOMINAMY:   STOWARZYSZENIE   WYKONAŁO   OLBRZYMI  WYSIŁEK   WYKONUJĄC

                                     TRZYKROTNIE  PROJEKTY  UNIJNE . 

BYŁY  ONE  trzykrotnie  SKŁADANE w   L.G.R.   POJEZIERZE  DOBIEGNIEWSKIE w Dobiegniewie.

 

Sprawozdanie   MERYTORYCZNE i   FINANSOWE   STOWARZYSZENIA   ZA OKRES  UBIEGŁEJ  KADENCJ    ZOSTAŁO   JEDNOMYŚLNIE  PRZYJĘTE.

  USTĘPUJĄCEMU    ZARZĄDOWI    STOWAZRYSZENIA  "NASZE  RÓŻ ANKI"    JEDNOGŁOŚNIE UDZIELONO  

ABSOLUTORIUM.


ROWY  ZARASTAJĄ!    POTRZEBNA   JEST       REGULARNA     KONSERWACJA!

TA    PROBLEMATYKA    BYŁA  TEMATEM   DYSKUSJI   ZEBRANYCH   I      ZOSTAŁA    PRIORYTETEM     DALSZYCH   DZIAŁAŃ     STOWARZYSZENIA.


WYBORY      NOWEGO     ZARZĄDU:

 

           DOTYCHCZASOWA    PREZES     BOŻENA    ADAMCZAK   ZAREKOMENDOWAŁA  NA FUNKCJĘ NOWEGO   PREZESA  

   KOL.    GERARDA     GRACZYKA.

           WICEPREZESAMI    ZOSTALI:

      BOŻENA   ADAMCZAK    I   SŁAWOMIR   RADECKI,

           SEKRETARZEM   -    WIESŁAW     GÓRSKI,

           SKARBNIKIEM   -    JADWIGA      GRACZYK.

         CZŁONKOWIE    ZARZĄDU:

     ANDRZEJ     DERA,

     JAN     KUKLA,

    KAZIMIERZ   SOKOŁOWSKI.

 ZA  AKTYWNY    UDZIAŁ   W   ZGROMADZENIU     DZIĘKUJEMY    SOŁTYS    P. AGACIE    JACKOWSKIEJ.