Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Zebranie WALNE Stowarzyszenia " NASZE RÓŻANKI"

  • Drukuj

 

 

                                              ZAWIADOMIENIE

 

                    Zarząd Stowarzyszenia „ NASZE  RÓŻANKI” w Różankach

                                serdecznie zaprasza na WALNE  ZEBRANIE

                                Członków Stowarzyszenia „Nasze Różanki”,

                  które odbędzie   w dniu 16. marca 2016 roku o godzinie 19.00

                                   w świetlicy wiejskiej w Różankach.  

 

Porządek obrad:

 1)      Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Nasze Różanki”.
 2)      Wybór przewodniczącego.
 3)      Wybór prezydium.
 4)      Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 5)      Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6)      Przedstawienie porządku obrad.
 7)      Przyjęcie porządku obrad.
 8)      Informacja o dotychczasowych działaniach  Stowarzyszenia „Nasze Różanki”.
 9)      Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z dotychczasowej   

     pracy Stowarzyszenia.

 10) Propozycje planu dalszej pracy Stowarzyszenia.                    

 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Stowarzyszenia.

 12) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 13) Wybór komisji skrutacyjnej.                   

 14) Wybór nowego zarządu Stowarzyszenia.

 15) Dyskusja, sprawy różne, wolne wnioski.

 16) Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.