Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

"PAMIĘCI TYCH, DLA KTÓRYCH TA ZIEMIA BYŁA OJCZYZNĄ"

  • Drukuj

 

W artykule "Nasz Cmentarz" dziękowaliśmy Tym Mieszkańcom Różanek, którzy uporządkowali część niemiecką NASZEGO  CMENTARZA. Ich szlachetny, bezinteresowny czyn budzi nasz szacunek i wdzięczność. Dzisiaj pragniemy podziękować INICJATORCE  POMNIKA  postawionego ku "PAMIĘCI TYCH, DLA KTÓRYCH TA ZIEMIA BYŁA OJCZYZNĄ" - PANI BEACIE LAWER a także Tym wszystkim, którzy realizację tego  DZIEŁA wspomagali. Przepiękny, wzruszający, o głębokim sensie napis (także w języku niemieckim) jest wielce wymowny i pouczający!    Dzisiaj, obok siebie, leżą na RÓŻANKOWSKIM CMENTARZU Ci, kóorzy musieli zostawić swoją ojcowiznę na Wileńszczyżnie, Polesiu, obecnej Białorusi czy Ukrainie. Leżą obok Niemców, którzy kilka wieków zamieszkiwali te ziemie a zostali wygnani ze swoich domostw. Jakże piękny jest zatem czyn naszych mieszkańców, którzy rozumieją, że dla pochowanych dawnych mieszkańców Stolzenberg TA ZIEMIA BYŁA OJCZYZNĄ!!!    Nie tylko napis, również bryła POMNIKA ma głęboką wymowę. Część pionowa - ufundowana przez dawnych mieszkańców na czele z synem ostatniego, przedwojennego sołtysa, Panem Klausem - Dieterem Prescherem, posiada otwór po wyciętym krzyżu. Jest to symbol pojednania: przez "pusty" krzyż można spokojnie spojrzeć ze Wschodu na Zachód i także z Zachodu na Wschód. JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI. "Zachód" nie jest dla nas wrogiem.(Pionowa część pomnika oddana 18 czerwca 2006 roku). cdn.